Най-разглеждани рецепти от последната седмица:
46650
рецепти и вдъхновения от
245 блога
харесайте Blogovoditel във Fb:

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в конкурса на Блоговодител и издателство "Софтпрес"
ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЯСТИЯ

І. УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Участието в конкурса на Блоговодител (на адрес http://blogovoditel.com/, наричан по-нататък Блоговодител или сайта) и издателство "Софтпрес" (издателството, издателя) е безплатно. Участници в конкурса (участници, автори) могат да бъдат всички лица, навършили 18 години. Участието в конкурса става с изпращане на съобщение по електронна поща на адрес: info@blogovoditel.com

С изпращането на съобщението и заявяване на желание за участие в конкурса участникът приема настоящите Общи условия.

Електронното съобщение може да съдържа:

1. в текста си и/или в прикачен вид всички необходими данни, или;
2. интернет адрес/препратка към сайт, където могат да бъдат намерени описаните по-долу данни, или
3. комбинация от двете;

Данните, необходими за допускане до участие са:

1. Рецепта на всякакво традиционно българско ястие, с изключение на консерви.
2. Снимка на ястието, приготвено от участника и снимано от участника или лице, което му е преотстъпило за безусловно ползване снимката на ястието. Снимката трябва да бъде в резолюция 1300*890 рх, 72 dpi или по-голяма.
3. Точно описание на продуктите, съдържащи се в рецептата.
4. (Незадължително) история на района, за който ястието е характерно и/или на самото него.

Кандидатури по електронна поща могат да се изпращат до 26 февруари включително. Рецепти, получени след тази дата, няма да бъдат допуснати до участие.

IІ. ЖУРИ

Победителите ще бъдат определени от жури, съставено от създателите на Блоговодител и редактори от издателство "Софтпрес". Отличените ще бъдат определени и оповестени чрез сайта Блоговодител в срок от една седмица след приключване на конкурса – 4 март включително.

IІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, участващи в конкурса, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всички рецепти, снимки и друга информация и/или ресурси, са собственост на лицата, които са ги предоставили за участие в конкурса.

Ако рецепта на даден участник бъде избрана за публикуване в изданието "50 традиционни български рецепти" (печатното издание, книгата) на издателство "Софтпрес", участникът се съгласява издателството да използва предоставените от него текст и снимка, както и допълнителната информация и/или ресурси към тях, безвъзмездно за целите на книгата, като изрично бъдат посочени данните на участника като автор на рецептата и снимката. Издателството няма право да използва снимката и/или текста по друг начин, освен за целите на цитираното издание.

Публикуваните автори имат право на един или няколко екземпляра от печатното издание в зависимост от броя на предоставените рецепти. Авторът се задължава да не публикува същата снимка и/или текста към нея в друго печатно издание, освен "50 традиционни български рецепти".

Посоченото в горните два параграфа се договаря допълнително в изричен договор между автора и издателството.

IV. НАГРАДИ

Наградите в конкурса са следните:

1. Парична награда от 300 лева.
2. Парична награда от 200 лева.
3. Материална награда – равностойност на 180 лева в книги на издателство "Софтпрес" без ограничение в тематиката, единичната стойност или броят им.

Материалната награда можете да се използва еднократно или на части по желание на спечелилия. Паричните награди ще бъдат получени от печелившите по предпочитан от тях начин в рамките на 14 дни от приключване на конкурса и обявяване на победителите.

V. ОТГОВОРНОСТИ

Всички участници в конкурса декларират с участието си, че рецептите и снимките към тях, са тяхна собственост. Блоговодител и издателство "Софтпрес" не носят отговорност, ако се окаже, че някой от участниците не е автор на рецептата или снимката, които е предоставил за участие. Блоговодител и издателството не носят отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи на трети лица, когато не са разполагали с информация, че въпросните лица, а не участник в конкурса, са автор на рецептата и/или снимката и допълнителната информация към нея.

VІ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

 

Настоящите Общи условия са обновени на 08.02.2012 г.