Най-разглеждани рецепти от последната седмица:
49652
рецепти и вдъхновения от
245 блога
харесайте Blogovoditel във Fb:
Всички игри / Вкусната храна обича Kikkoman / Общи условия за участие

Общи условия

Участници | Участвайте в играта | Потвърдете своето участие | Общи условия

Общи условия за провеждане на играта "Вкусната храна обича Kikkoman".

Част 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

1.1. Играта “Вкусната храна обича Kikkoman” (играта) е организирана от името на
„ВК Комерсиал Европродукт“ ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Kikkoman) с адрес по регистрация: гр. София 1138, бул. „Самоковко шосе“ 2л, ТЦ „Боила“, и
„Блоговодител“ ООД с адрес на регистрация: гр. София, Люлин 2, бл. 280
за краткост по-долу наричани ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА.

Част 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Лицата, които взимат участие (Участниците) в играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени Общи условия на играта (Общи условия)

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайта www.blogovoditel.com за целия период на играта.

2.3. Организаторите на играта си запазват правото да променят или допълват официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.blogovoditel.com.

2.4. С участието си в играта Участниците се обвързват с гореописаните Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

Част 3. ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

3.1. В играта може да участват само лица, приели Общите условия на играта с изключение на служителите на Организаторите, авторите на участващите в играта кулинарни блогове, както и всички свързани с тях лица.

3.2. Участието в играта не е обвързано с покупка. За да имат право да участват в жребия за спечелване на наградите, участниците – физически лица – следва:

3.2.1. Да сготвят ястие, което отговаря на изискванията по т. 4 от настоящите Общи условия, при което да използват соев сос от марката Kikkoman.

3.2.2. Да изпратят чрез специалната електронна форма, намираща се на адрес www.blogovoditel.com информация със следното съдържание:

 • текст с описание на рецептата /текст с дължина най-малко 250 и най-много 3600 символа/;
 • от 1 до 3 снимки на рецептата с резолюция поне 800х600рх, 72dpi;
 • кулинарен блог, от който е инспирирана рецептата и в подкрепа на който Участникът се включва в играта;
 • име и фамилия на Участника;
 • e-mail адрес на Участника;

3.2.3. Да потвърдят изпратената рецепта с данните, които ще получат в имейла за регистрация.

3.3. Няма ограничение на броя рецепти, с които всеки Участник може да участва. Всяка рецепта, която отговаря на настоящите Общи условия, участва в жребия.

3.4. Участник няма право да използва една и съща рецепта в подкрепа на различни блогове.

Част 4. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ РЕЦЕПТИТЕ

4.1. Рецептите, с които участниците могат да участват в играта на Kikkoman трябва да отговарят на всяко от следните условия:

4.1.1. Оригиналната рецепта, на която ястието се базира, да не от азиатската кухня и да не съдържа соев сос - например, но не само: паста, мусака, винен кебап, крем супа, салата, гриловани зеленчуци, брауни и т.н.

4.1.2. Допълнената рецепта на ястието следва да съдържа и сосев сос Kikkoman, освен останалите продукти.

4.1.3. Продуктите, участващи в приготвянето на ястието следва да са най-малко 5 на брой (един от които соев сос Kikkoman), като всички подправки се отчитат като един продукт.

4.1.4. При приготвянето на ястието следва да се използва поне една готварска техника, например: всички видове топлинна обработка (варене, печене, пържене, паниране, поширане, сотиране, пърлене, бланширане и тн.), мариноване, охлаждане, пасиране, приготвяне на винегрет и/или дресинг, застройване, пълнене с плънка, оформяне на канапе, опушване, шпиковане, конкасе, филетиране и др.

4.1.5. Приготвеното ястието трябва да попада в една от следните категории: предястие (в т.ч. салата, супа, хапки), гарнитура, основно ястие, десерт, сосове, дипове, разядки, консерви и зимнина, печива и напитки.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта започва в 09:00 часа на 18 октомври 2018 г. и продължава до 18:00 ч. на 14 Ноември 2018 г.

Част 6. НАГРАДИ

6.1. За награда за участниците в подкрепа на кулинарните блогъри са предвидени 20 (двадесет) комплекта за приготвяне на вкусни ястия Kikkoman. Всеки комплект съдържа 1 чанта Kikkoman, 1 готварска ръкавица Kikkoman, 1 книжка с рецепти и 1 продукт соев сос Kikkoman.

6.2. Един от участниците в подкрепа на всеки кулинарен блог по т. 1.3. (по един Участник за всеки блог), избран на случаен принцип, ще получи подарък комплект за приготвяне на вкусни ястия Kikkoman (описан в т.6.1.).

6.3. Всеки Участник ще получи електронно копие от книгата с рецепти на Kikkoman „Традиционни рецепти естествено + К”.

6.4. Най-активният участник с най-голям брой публикувани рецепти, отговарящи на Общите условия, ще получи покана за Kikkoman мастър клас – демонстрация на техники за използване на соев сос със специалното участие на шеф Петър Михалчев.

Част 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Всички рецепти, които отговарят на изискванията на т. 4, имат право да участват в жребий, чрез който на произволен принцип ще бъдат определени двадесет (20) участници - победители, които ще получат наградите по т. 6.1. Те ще бъдат изтеглени на 16.11.2018 г.

7.1.1. Ще бъдат изтеглени и „резервни“ победители, които ще получат наградата, в случай че първоначално изтеглен победител откаже да получи наградата, съответно не потвърди желанието си за нейното получаване. Потвърждението трябва да бъде осъществено в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването на печелившия за спечелената награда чрез изпращане по е-mail. По същия начин се удостоверява отказ за получаване на наградата.

7.2. Наградата по т. 6.4. ще бъде определена, като се установи Участникът, който е изпратил най-голям брой рецепти, отговарящи на тези Общи условия. Победителят ще бъде определен в 16:00 часа на 13 Ноември 2018 г. Ще бъдат взети предвид всички рецепти на участника, които са изпратени до 15:59 ч. на 13 Ноември, по реда на т. 3 и отговарят на всички условия за участие по т. 4, дори такива, изпратени в подкрепа на различни блогъри.

7.3. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите Общи условия за участие в играта.

7.4. Наградите ще се изпращат на съответните участници в срок до 30 дни след обявяването им на уебсайтовете и фейсбук страниците на Организаторите и потвърждението за тяхното получаване по т. 7.1.1.

7.5. Наградите за участниците ще бъдат доставяни безплатно до точен адрес, посочен в имейла-потвърждение по т. 7.1.1.

7.6. Един Участник има право да получи една награда по т. 6.1. и да бъде избран за наградата по т. 6.4.

7.7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. Нарушение изрично включва, но без да се ограничава до действия за:

 • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в играта;
 • използването на техники и/или технологии за промяна на изображения, които иначе не биха отговаряли на условията на играта, така че да станат приемливи;
 • използването на изображения, които не са направени от съответния Участник и
 • всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете на някой Участник извън описания механизъм в настоящите Общи условия.

7.8. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторите, като Организаторите не дължат обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

Част 8. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Лична информация на участниците, ще бъде съхранявана за период от време, необходим за реализация на целите, описани в настоящите Правила и в Декларацията за поверителност, която е достъпна на адрес www.vk-bg.com, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ

9.1. Печелившите Участници нямат право да получат парична равностойност на наградата.

9.2. Печелившите участници нямат право да преотстъпват наградата си на други лица.

Част 10. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

10.1. Чрез изпълнение на описаните в т. 4 от настоящите Общи условия изисквания, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и сроковете и се задължава безусловно да ги спазва.

Част 11. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

11.1. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Официалните правила могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите.

11.2. Измененията и допълненията на тези Официалните правила се публикуват на интернет страницата www.blоgovoditel.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

11.3. Организаторите прекратяват участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организаторите, че не е съгласен с измененията и допълненията на Официалните правила.

Част 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

Част 13. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТЕВНОСТ

13.1. Всички Участници с регистрацията си за участие изрично се съгласяват, че изпратените от тях рецепти и снимки и техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, могат да се използват безплатно от Организаторите за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват в интернет и Facebook страниците на Организаторите имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и услуги на Организаторите, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами.

13.2. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта могат да участват само Участници, изпълнили изискванията на настоящите Общи условия.

ЧАСТ 14. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

14.1. С приемане на настоящите Общи условия, Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговарят за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

14.2. Организаторите не носят отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

14.3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата www.blogovoditel.com вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

14.4. С приемането на настоящите Общи условия, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

14.5. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

ЧАСТ 15. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

15.1. Организаторите има право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и чрез премахване на публикувани от него текст или снимка.

15.2. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието, премахването или изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

15.3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява закононарушение, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното деяние.

15.4. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Общите условия на интернет страницата на Блоговодител.

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16.1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за регистрация, осъществявайки действията по 3.2.2 се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторите.

16.2. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство в сферата.

16.3. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство в сферата.

16.4. Организаторите отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта - предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

16.5. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организаторите за установяване на връзка с победителите във връзка с получаване на техните награди.

16.6. Организаторите имат право да ползват събраната информация, за да правят запитвания по най-различни въпроси, да провеждат анкети и други.

16.7. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организаторите.

16.8. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • са получили изричното съгласие на Участника при участието му в играта или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организаторите за дейности, свързани с провеждане на играта;
 • други, посочени в закона случаи.

16.9. Информацията по тази точка може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица, единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

16.10. Организаторите се задължават да предоставят по всяко време на Участника възможност да промени параметрите на участието си, да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване. Това става чрез изпращане на електронна поща в посочения по-горе смисъл на адрес kikkoman2018@blogovoditel.com.

ЧАСТ 17. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

17.2. В случай, че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

17.3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Част 18. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Спорове между Организаторите на играта и Участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

18.2. Организаторите на играта не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

18.3. Организаторите не носят отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, както и от самото участие в играта.

18.4. Организаторите няма да носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

Настоящите Общи условия са публикувани на 18.10.2018 г.