49081
рецепти и вдъхновения от
245 блога
харесайте Blogovoditel във Fb:

Приложение 1 към Общите условия за ползване на сайта Блоговодител

ЦЯЛОСТ

Настоящото приложение е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта Блоговодител.

I. Изисквания към индексираните рецепти

1. Заглавия

Заглавията на индексираните рецепти в БЛОГОВОДИТЕЛ следва да се изписват на български език. Допустимо е изписването на заглавията да включва и превод на друг език, но само в случаите когато това е неизбежно и заглавието отговаря на останалите изисквания към заглавията на рецептите.

Заглавията на индексираните рецепти в БЛОГОВОДИТЕЛ следва да описват или обясняват съответната рецепта без да включват допълнителен свободен текст.

Заглавията на индексираните рецепти в БЛОГОВОДИТЕЛ следва да бъдат изписвани с първа главна и последващи малки букви. Допустимо е използването на главни букви в случаите на имена, съдържащи се в заглавието.

В заглавията на индексираните рецепти в БЛОГОВОДИТЕЛ не следва да се използват специални символи, сред които (но не само) единични или двойни кавички или други знаци, с изключение на средно тире.

Заглавията на индексираните рецепти в БЛОГОВОДИТЕЛ не следва да надвишават 60 символа (в т.ч. интервалите). В противен случай БЛОГОВОДИТЕЛ си запазва правото да не визуализира цялото заглавие на рецептата.

Заглавието следва да бъде изписано граматически и синтактично правилно. Ако бъдат констатирани грешки е възможно те да бъдат служебно поправени от екипа.

2. Категории

Всяка рецепта, индексирана в БЛОГОВОДИТЕЛ, следва да се категоризира най-малко в три отделни категории:

- по вид ястие,
- по основен продукт и
- по втори продукт

При избора на категория следва да се избират само крайни категории, които нямат собствени под-категории. Например:

Категории по състав на ястието -> Тестени -> Сандвичи
Категории по вид на ястието -> Основни ястия -> С месо -> Риба

Не е позволено в горните примери да се използва категория Тестени (в първия пример) или С месо (във втория пример)

3. Текст с необходимите продукти

При изписване на необходимите продукти не следва да се включва изразът „Необходими продукти”.

При изписването на необходимите продукти всеки продукт следва да се изписва на нов ред.

При изписването на необходимите продукти е препоръчително да се посочи грамаж / обем за всеки продукт, например „1 чаена чаша брашно“ или „300 грама ориз“.

При изписването на необходимите продукти не трябва да се описва начинът на приготвяне на ястието.

4. Снимки

За визуализиране на индексираните в БЛОГОВОДИТЕЛ рецепти следва да се използват единствено авторски снимки.

Ако се публикуват рецепти през профила на потребител е допустимо използването на снимки, които не са авторски, но само с изричното посочване на техния източник.

Предпочитаният размер на снимките, които следва да се използват в БЛОГОВОДИТЕЛ е най-малко 600 х 400px. В случай, че снимките надхвърлят значително този размер те биват автоматично коригирани от БЛОГОВОДИТЕЛ до него. Ако снимката е значително по-малка като резолюция, БЛОГОВОДИТЕЛ си запазва правото да премахне рецептата. Максимално допустимият размер на снимките, които могат да се използват е 1 MB. Ако файлът със снимката е по-голям, системата няма да го приеме.

II. Изисквания към рецептите, публикувани чрез потребителски профил

5. Общи изисквания

За рецептите, публикувани чрез потребителски профил се отнасят всички изисквания, които се отнасят и към индексираните рецепти.

6. Описание на начина на приготвяне

Текстът на описанието следва да е на български език.

Допустимо е в текста да се използват хипервръзки и основно форматиране.

В случай, че ползвателят публикува чужда рецепта – следва изрично да посочи източника на рецептата, като публикува след текста на описанието активна връзка съм сайта с оригиналната рецепта.

7. Време за приготвяне

В полето време за приготвяне следва да се изпише необходимото време за подготовка и приготвяне на публикуваната рецепта в минути. Допустими са само цели числа от 1 до 999.

8. Порции

В полето „порции/брой” следва да се посочи за колко порции са достатъчни описаните количества от необходимите продукти.

9. Метод на приготвяне

В полето „метод на приготвяне“ следва да се избере основният метод, характерен за приготвянето на съответната рецепта. Можете да избирате само от предложените възможности.

10. Снимки

За рецептите, които се публикуват през потребителски профил е допустимо публикуването на повече от 1 снимка. Максималният брой снимки, които могат да се използват за визуализиране на рецепта са три.

Предпочитаният размер на снимките, които следва да се използват в БЛОГОВОДИТЕЛ е най-малко 600 х 400px. В случай, че снимките надхвърлят значително този размер, те биват автоматично коригирани от БЛОГОВОДИТЕЛ до него. Ако снимката е значително по-малка като резолюция, БЛОГОВОДИТЕЛ си запазва правото да премахне рецептата. Максимално допустимият размер на снимките, които могат да се използват е 1 MB. Ако файлът със снимката е по-голям, системата няма да го приеме.

Снимките могат да бъдат както качени в базата данни на БЛОГОВОДИТЕЛ, така и посочени като линкове към техния оригинален източник. Имайте предвид, че ако оригиналния собственик премахне снимката или промени адреса й, Вашата рецепта вероятно ще се визуализира неправилно. Това е възможно основание за премахване на рецептата от базата данни на БЛОГОВОДИТЕЛ.

III. КУЛИНАРЕН АКЦЕНТ

11. Дефиниция

Кулинарен акцент са рецепти, които са ни впечатлили за даден ден, радват се на голям интерес и бихме желали да споделим с Вас на видно място в нашия сайт. За определен ден може да има повече от един кулинарен акцент. Кулинарните акценти се визуализират на заглавната страница на сайта, както и на специалната страница с кулинарни акценти.

12. Подбор

Редакторът на БЛОГОВОДИТЕЛ избира рецептите, които стават кулинарен акцент за определен ден. Предложения, сантименти, както и възражения за подбран акцент са неприемливи и ще бъдат оставени без последствия.

IV. СЕЛЕКЦИИ

13. Дефиниция

Селекциите са групи подбрани рецепти, обвързани помежду си по някакъв признак. Селекциите съдържат различен брой рецепти по решение на редактора на БЛОГОВОДИТЕЛ.

14. Подбор

Редакторът на БЛОГОВОДИТЕЛ избира рецептите, които влизат в селекция. Приемаме всякакви предложения за имена и съдържание на нови селекции. Предложения, сантименти, както и възражения за подбрана рецепта в определена селекция са неприемливи и ще бъдат оставени без последствия.

V. НОВИНИ

15. Подбор

Новините се публикуват от редактор на БЛОГОВОДИТЕЛ. Той преценява тяхната значимост за сайта и неговата аудитория. Приемаме всякакви предложения за добавяне на новини. Връзки към значими новини могат да бъдат изпращани по имейл. Възражения за публикувана новина са неприемливи и ще бъдат оставени без последствия.

VІ. КЛАСАЦИИ

16. Подбор

Освен когато друго е посочено изрично, класациите, сред които, но не само, "най-разглеждани рецепти", "най-разглеждани рецепти за последната седмица", "най-нови рецепти", се създават от системата. Системата автоматично подрежда рецептите по период, брой разглеждания и/или други обективни критерии. В този процес няма човешка намеса. Възражения за съдържанието на дадена класация са неприемливи и ще бъдат оставени без последствия. Възраженията могат да бъдат насочвани към Омбудсмана на Република България, както и към авторите на езиците за програмиране и създателите на базите данни, които системата на БЛОГОВОДИТЕЛ използва при сортиране на резултатите в класациите.

Заключителна разпоредба

Настоящото Приложение 1 към Общите условия за ползване се прилага и за вече публикуваното съдържание на сайта Блоговодител към датата на влизането му в сила.

 

Настоящото Приложение 1 към Общите условия за ползване е създадено на 08.05.2015 г. и влиза в сила на 15.05.2015 г.